Skip to content
Infobric rullar ut Föranmälan – ett nytt verktyg för att stoppa oseriösa aktörer i byggbranschen.

Press release -

Infobric rullar ut Föranmälan – ett nytt verktyg för att stoppa oseriösa aktörer i byggbranschen.

Det är känt sedan länge att byggbranschen är en utsatt bransch och det nuvarande marknadsläget bidrar till ett hårdare klimat med fler konkurser och varsel. Arbetet med att göra branschen säkrare och motverka svartarbete och arbetslivskriminalitet har pågått länge. Infobric är en väletablerad aktör och leverantör av tjänster som underlättar kontroll och uppföljning av företag och individer på byggprojekten. Nu tar Infobric nästa steg för att förbättra byggbranschen och stänga ute de oseriösa företagen genom de nyutvecklade tjänsterna för föranmälan av företag och individer som nu börjar rullas ut. Föranmälan är ett processtöd som möjliggör proaktivt seriositetsarbete och att motverka fusk och osund konkurrens på byggarbetsplatsen.

Tjänsten Leverantörsuppföljning som lanserades 2022 används redan på ett stort antal byggprojekt runtom i Sverige. Genom tjänsten granskades de upphandlade entreprenörerna i över 200 000 affärsrelationer under föregående år, där bland annat efterlevnaden av seriositetskrav kontrolleras på daglig basis, och antalet byggföretag som väljer att koppla på tjänsten ökar stadigt.

Föranmälan bygger vidare på Leverantörsuppföljning genom att man förhandsregistrerar företag som sedan genomgår en kvalificeringsprocess innan de tillåts komma till arbetsplatsen. Man kan därmed sålla bort oseriösa företag redan innan de satt sin fot på arbetsplatsen. Enbart godkända underentreprenörer är välkomna in på bygget. Huvudentreprenören slipper de onödiga kostnader som byte av en underentreprenör innebär, och kan undvika riskerna det medför att ha oseriösa aktörer i sin organisation. Entreprenörer som godkänts kontrolleras sedan löpande under byggtiden så att kraven även fortsatt efterlevs. Varje underentreprenör kan involveras i processen och ansvara för sin del av projektorganisationen.

Även individerna registreras genom Föranmälan innan de kommer till byggarbetsplatsen. Då görs en automatisk kontroll att arbetsplatsens kompetenskrav uppfylls och att giltigt ID06-kort finns. Individen kan guidas till en specifik arbetsplatsintroduktion och genomföra saknade utbildningar. Med Föranmälan säkerställs att företagen uppfyller lagar och regler och att individerna har den kompetens som krävs.

”Det är ett stort steg när vi nu introducerar nästa generation av Föranmälan på utvalda projekt tillsammans med Skanska Sverige. Vi har också haft förmånen att under flera år leverera en tidigare version av lösningen till dem genom vårt norska dotterbolag, som byggt på våra lösningar för den norska marknaden. I Norge har föranmälan och proaktiv screening av underentreprenörer tillämpats brett i många år och våra lösningar har bildat en bransch standard.

Det som vi nu har gjort är att bygga en ny generation av Föranmälan, som är helt integrerad i Infobrics standardlösningar som redan finns på över 10 000 byggarbetsplatser runtom i landet. Vi har tagit vara på alla lärdomar som vi samlat på oss genom åren tillsammans med Skanska Sverige genom projekt KULA här i Sverige och med vår stora kundbas av byggföretag och offentliga beställare på den norska marknaden”, säger Björn Svennenfors, CTO, Infobric Workforce

Skanska Sverige har sedan 2020 arbetat med digital föranmälan av entreprenörer på alla sina arbetsplatser. Två system blir nu ett då närvaroöversikt och behörighetsstyrning kombineras med föranmälan och kontroll av entreprenörer i Infobric Föranmälan.

”Genom att vi valt ett system för hela processen ifrån kontrakterade underentreprenör till slutfört arbete blir det lättare att systematiskt upprätthålla kontroll och uppföljning av entreprenörer samt deras personal på arbetsplatsen. Genom att systemet hjälper våra underentreprenörer att kontrollera sina underentreprenörer så kan vi tillsammans arbeta för sund konkurrens i branschen”, säger Bengt Staaff, Arbetsmiljöchef, Skanska Sverige.

  Föranmälan lanseras efter sommaren.


  För mer information, kontakta:

  Jens Landén, Försäljningschef Infobric AB
  Tel: +46 (0)768 79 53 97
  E-post: jens.landen@infobric.com


  Related links

  Topics

  Categories


  About Infobric

  Infobric Group is a leading digitalisation partner for the construction industry. We are on a mission to digitalise the construction industry – with a clear focus on making it more productive, safer, and more sustainable.

  We offer easy-to-use solutions for complex problems that are ready to be integrated in our customer’s digital ecosystems.

  Learn more in infobricgroup.com

  Contacts

  Isabelle Magnusson

  Isabelle Magnusson

  Head of Marketing Infobric Workforce +46 727 41 00 89

  Infobric Group is a leading provider of software solutions that set new standards for a resource-efficient and sustainable construction industry.

  We are on a mission to digitalise the construction industry – with a clear focus on making it more productive, safer, and more sustainable. We offer easy-to-use solutions for complex problems that are ready to be integrated in our customer’s digital ecosystems.

  Infobric Group AB

  Framgången 1
  55318 Jönköping
  Sverige