Skip to content
Nu lanseras Bankinitiativet – Infobrics lösningar säkerställer efterlevnad av villkoren

Press release -

Nu lanseras Bankinitiativet – Infobrics lösningar säkerställer efterlevnad av villkoren

Bankinitiativet Hållbar Byggbransch är ett initiativ mellan Danske Bank, Nordea, SBAB, SEB samt Swedbank och Sparbankerna i nära samverkan med branschorganisationerna Byggherrarna och Byggföretagen. Målet är att motverka kriminalitet och skapa sund konkurrens i byggbranschen. Även Handelsbanken deltar och implementerar egna särskilda villkor inom ramen för samarbetet. Infobric har bidragit med expertis i framtagningen av Bankinitiativet och även genomfört pilotprojekt i samarbete med deltagande byggföretag och i nära dialog med projektgruppen för Bankinitiativet.

Mot bakgrund av att byggbranschen sedan långt tillbaka varit en utsatt bransch kopplat till ekonomisk brottslighet och osund konkurrens går bankerna och branschen ihop för att motverka detta och skapa en mer hållbar byggbransch. Resultatet är Bankinitiativet Hållbar Byggbransch som lanseras 27 november 2023. Det är särskilda villkor för kreditgivning vid finansiering av byggprojekt som omfattas inom Bankinitiativet. De innefattar krav på kontrollsystem och projektrapporter, obligatorisk föranmälan, att alla underleverantörer ska betala svensk F-skatt och arbetsgivaravgifter samt inte ha ett skuldsaldo hos Kronofogden.

Infobrics avvikelserapport hjälper dig att uppfylla villkoren

Infobric har varit involverade i processen och har genomfört flera pilotprojekt tillsammans med deltagande kunder och i nära dialog med projektgruppen för Bankinitiativet. Det innefattar en avvikelserapport som Infobric har utvecklat där man över valfri tidsperiod kan följa upp och få en tydlig överblick över framsteg i seriositetsarbetet.

Rapporten bygger på arbetsplatsens UE-kedja och närvaroregistreringar, som kombineras med upplysningar från olika datakällor. Resultatet jämförs med de krav som ställs genom Bankinitiativet, och både nuläge och förändringar under vald period presenteras i en överskådlig sammanställning.

Björn Svennenfors, CTO på Infobric AB berättar att huvudsyftet med rapporterna är att kunna driva förändring:

– Med den nya rapporten vill vi erbjuda ett effektivt verktyg som kan användas för att inte bara kartlägga nuläget, men framför allt driva förändring i positiv riktning. Som alltid när vi utvecklar våra mjukvarutjänster är det nära samarbetet med våra kunder och andra intressenter som Bankinitiativet avgörande för att resultatet ska vara förankrat i verkligheten och lösa verkliga problem.

Tjänsten Leverantörsuppföljning

Infobrics tjänst Leverantörsuppföljning syftar till att få full kontroll på hela UE-kedjan och samtliga företag som befinner sig på byggarbetsplatsen. Tjänsten ger både platsledning och centrala funktioner koll dygnet runt på samtliga underleverantörer som kontrolleras mot bland annat ovan nämnda krav inom Bankinitiativet. Bara underleverantörer som når upp till de centralt satta regelverken är på plats, avvikelser följs smidigt upp i webbtjänsten. Med tjänsten säkerställs att hela kedjan, från första till sista led, följer lagar och regler och att bara seriösa underentreprenörer är välkomna att arbeta på projektet.

Med Infobric som leverantör säkerställer ni efterlevnad av kraven inom Bankinitiativet.

För mer information, kontakta:

Jens Landén, Försäljningschef Infobric AB
Tel: +46 (0)768 79 53 97
E-post: jens.landen@infobric.com


Related links

Topics

Categories


About Infobric

Infobric Group is a leading digitalisation partner for the construction industry. We are on a mission to digitalise the construction industry – with a clear focus on making it more productive, safer, and more sustainable.

We offer easy-to-use solutions for complex problems that are ready to be integrated in our customer’s digital ecosystems.

Learn more in infobricgroup.com

Contacts

Leo Sydow

Leo Sydow

Press contact Head of Communication Press Contact +46 709 18 72 25

Infobric Group is a leading provider of software solutions that set new standards for a resource-efficient and sustainable construction industry.

We are on a mission to digitalise the construction industry – with a clear focus on making it more productive, safer, and more sustainable. We offer easy-to-use solutions for complex problems that are ready to be integrated in our customer’s digital ecosystems.

Infobric Group AB

Framgången 1
55318 Jönköping
Sverige