Skip to content

Press release -

“Tæpp” deg til færre ulykker

Ved hjelp av samme teknologi som brukes når du “tæpper” bankkortet ditt i butikken aktiveres maskinstyringsenheten, som er montert på maskiner, heiser og lifter, av det lovpålagte HMS-kortet.

Feil bruk av maskiner utgjør en stor risiko på byggeplasser. Arbeidstilsynet melder om at mangelfull planlegging og koordinering, manglende systemer for registrering av nesten-ulykker, ulykker, farer og uønskede hendelser, og språk -og kommunikasjonsproblemer ofte er skyld i ulykker innenfor bygg og anlegg.

-Riktig opplæring og kompetanse er det viktigste for å unngå ulykker med maskiner, sier Line Pedersen, markedssjef Infobric.

Bygg sikkerhetskulturer

I 2008 ble det lovpålagt å bruke HMS-kort på arbeidsplassen i bygg og anlegg. Ti år senere er det fremdeles et stort forbedringspotensial når det kommer til etterlevelse av kortbruken.

Gjennom blant annet HMS-charteret skal trygge anleggsplasser skapes ved å endre atferdsmønstre, spre kunnskap og bygge opp en større sikkerhetskultur. Det begynner allerede i byggets planleggingsfase.

-En skybasert webtjeneste følger med maskinstyringsenheten, hvor prosjektleder kan fjernstyre hvem som har adgang til maskinparken via HMS-kortet. På den måten kan kun autoriserte personer starte maskiner, heiser og lifter, fortsetter Line Pedersen.

Alle skal trygt hjem

I Norge blir i snitt, 8 mennesker drept og i 2017 ble det innrapportert 2574 arbeidsulykker innenfor bygg og anlegg, viser tall fra SSB.

Infobric utvikler IT-sikkerhetssystemer for bygg og anlegg, og jobber tett sammen men entreprenører for å utvikle ny teknologi som skal gjøre arbeidsplassen sikrere.

-Det er ingen som skal føle seg utrygg på jobb, og alle skal forlate arbeidsplassen i god behold, avslutter Line Pedersen, markedssjef Infobric.

Related links

Topics

Categories


Infobric utvikler systemer som øker sikkerheten og gjør bygge- og anleggsplassene mer effektive. Selskapets webtjeneste og produkter brukes for tiden på mer enn 10 000 bygge- og anleggsplasser, både i Norge og andre land. Selskapet har ca 60 ansatte og hovedkontoret ligger i Jönköping. Infobric er en akkreditert leverandør av den svenske industristandarden ID06. Les mer om Infobric på www.inforbric.no.

Contacts

Leo Sydow

Leo Sydow

Press contact Head of Communication Press Contact +46 709 18 72 25

Infobric Group is a leading provider of software solutions that set new standards for a resource-efficient and sustainable construction industry.

We are on a mission to digitalise the construction industry – with a clear focus on making it more productive, safer, and more sustainable. We offer easy-to-use solutions for complex problems that are ready to be integrated in our customer’s digital ecosystems.

Infobric Group AB
Framgången 1
55318 Jönköping
Sverige