Skip to content
Infobric förvärvar BuildSafe och EquipmentLoop och tar nästa kliv i att accelerera digitaliseringen i byggbranschen.
Infobric förvärvar BuildSafe och EquipmentLoop och tar nästa kliv i att accelerera digitaliseringen i byggbranschen.

Press release -

Digitala leverantörer går samman i arbetet för säkrare och mer effektiva byggprojekt

Infobric, ett av Nordens största SaaS-bolag med tjänster för socialt hållbara och resurseffektiva arbetsplatser, har under de senaste åren förvärvat flera bolag. Nu växer koncernen ytterligare genom förvärven av BuildSafe och EquipmentLoop och tar nästa kliv i att accelerera digitaliseringen i byggbranschen.

Infobric utvecklar system för bland annat närvarokontroll och access på byggarbetsplatsen och har under de senaste åren gjort en kraftig tillväxtresa såväl organiskt som genom förvärv. Sedan tidigare äger bolaget även TelliQ, Tempus och Blastmanager. Nu växer koncernen med ytterligare två svenska bolag, BuildSafe, som utvecklar digitala tjänster där byggprojektet rapporterar, åtgärdar och analyserar risker och störningsmoment i produktionen, samt EquipmentLoop, som tillhandahåller en digital plattform som hjälper byggentreprenörer att hålla reda på maskiner och verktyg på arbetsplatsen.

”Med Infobric hittade vi en självklar partner till BuildSafe genom visionen säkra och effektiva projekt och med våra kompletterande erbjudanden. Tillsammans kan vi förbättra säkerheten genom att underlätta och kvalitetssäkra samarbetet mellan företag och individer som verkar på arbetsplatsen”, säger Viktor Broberg, VD för BuildSafe.

”Equipmentloop har sedan starten verkat för hållbara och resurseffektiva projekt. I och med att detta är centrala värdeord även för Infobric och dess ägare ser vi det som en perfekt partner i att fortsätta vidareutveckla och driva vår affär och hjälpa våra kunder i sin digitaliseringsresa”, berättar Simon Fobring, VD för EquipmentLoop. 

Gemensamt erbjuder bolagen i koncernen smarta digitala tjänster som ökar säkerhet och effektivitet på arbetsplatser. Genom sammanslagningen med BuildSafe och EquipmentLoop breddas tjänsteerbjudandet ytterligare. Ambitionen är att snabba på digitaliseringen genom att bidra till branschövergripande standarder och driva på en snabb utveckling för ett hållbart samhällsbyggande.

”BuildSafe och EquipmentLoop förstärker vårt erbjudande av tjänster som bidrar till ökad social hållbarhet och resurseffektivitet på arbetsplatsen, och i det långa loppet till ett hållbart samhällsbyggande. Vi har redan startat arbetet med att identifiera värdeskapande synergieffekter för våra kunder och kommer på sikt att utveckla smarta ekosystem genom kopplingar mellan bolagens olika tjänster. Syftet är att maximera nyttan av våra verktyg där vi bidrar till ett datadrivet och transparent hållbarhetsarbete samtidigt som vi förenklar vardagen för våra kunder”, säger Dan Friberg, VD och koncernchef för Infobric Group. 

Grundarna i BuildSafe och EquipmentLoop kvarstår som ledning i bolagen och går in som delägare i Infobric Group. 

För mer information:

Dan Friberg, VD Infobric
Tel: +46 (0) 707 88 75 44

Viktor Broberg, VD BuildSafe
Tel: +46 (0) 732 40 34 51

Simon Fogbring, VD EquipmentLoop
Tel: +46 (0) 706 21 88 40

Related links

Topics

Categories


Om Infobric Group
Infobric Group är en nordisk digitaliseringspartner för ett hållbart samhällsbyggande. Vi tillhandahåller en verktygslåda av nyckelfärdiga tjänster som är redo att integreras i våra kunders digitala ekosystem. Vår mission är att skapa hållbara arbetsplatser, där de tjänster vi levererar gör jobbet säkrare och enklare för hundratusentals människor varje dag. Samtidigt som vi bidrar till sund konkurrens mellan företag. Infobric Group har 220 medarbetare i fyra länder och ägs av Summa Equity, som investerar i lösningar på globala utmaningar inom hållbarhet. www.infobric.com

Om BuildSafe
BuildSafe är ett digitalt bolag som gör säkerhet och effektivitet till en avgörande faktor i valet av leverantörer i byggprojekt. Bolaget tillhandahåller verktyg där hela projektorganisationen rapporterar, åtgärdar och analyserar risker och störningsmoment i produktionen. Resultatet: säkra och effektiva byggprojekt som blir färdigställs i tid, inom budget och utan olyckor. BuildSafe grundades 2015 och har i dagsläget kunder i Sverige, Norge och Storbritannien. www.buildsafe.se

Om EquipmentLoop
EquipmentLoop är en digital plattform som hjälper bygg- och anläggningsbolag i sin hantering av maskiner och verktyg. Vår vision är att rätt maskin ska vara på rätt plats i rätt tid, tack vare förenklade arbetssätt, ökad transparens och smart datahantering. Genom förbättrad kontroll minskar vi administrationen för våra användare, samtidigt som kostnaderna och CO2 utsläppen minskas. EquipmentLoop grundades 2016 av Simon Fogbring och Christopher Bark och har 12 medarbetare. www.equipmentloop.se

Contacts

Leo Sydow

Leo Sydow

Press contact Head of Communication Press Contact +46 709 18 72 25

Related content

Infobric Group is a leading provider of software solutions that set new standards for a resource-efficient and sustainable construction industry.

We are on a mission to digitalise the construction industry – with a clear focus on making it more productive, safer, and more sustainable. We offer easy-to-use solutions for complex problems that are ready to be integrated in our customer’s digital ecosystems.

Infobric Group AB
Framgången 1
55318 Jönköping
Sverige