Skip to content
Infobric-koncernen förvärvar TelliQ

Press release -

Infobric-koncernen förvärvar TelliQ

Infobric, ledande leverantör av IT-system för ökad säkerhet och effektivitet i byggbranschen, förvärvar ett av Sveriges största telematikföretag, TelliQ AB, som blir gruppens Fleet bolag. Tillsammans blir man en stark och innovativ IT-koncern med en gemensam vision; att skapa smartare och mer hållbara arbetssätt för sina kunder.

– Genom att addera TelliQs produktportfölj, starka kundrelationer och långa erfarenhet av teknikutveckling till den starka position som Infobric byggt upp under 15 år, har vi en fantastisk plattform för att tillsammans kunna skala upp och nå ut brett med digitaliseringens möjligheter till bygg-, transport och andra fordonsintensiva branscher, berättar Dan Friberg, VD för Infobric-koncernen.

TelliQ AB är ett av marknadens ledande bolag inom digitala fordonssystem med över 80.000 uppkopplade enheter. Bolaget utvecklar och levererar tjänster till företag där fordon, maskiner och anläggningar utgör en viktig del av verksamheten. TelliQ har de senaste åren stärkt sin position på marknaden och nådde under 2019 en omsättning på 105 MSEK. De senaste tre åren har bolaget haft en årlig tillväxt på ca 30%.

– Det känns jättespännande att kliva in i Infobric-koncernen, där de likt oss har digitala lösningar som förenklar vardagen för företag. Med Infobrics stora kundbas inom byggsektorn ger det oss möjlighet att tillsammans skapa ytterligare tillväxt med unika lösningar mot marknaden, säger Joakim Lindquist, VD TelliQ AB.

Koncernens ambitioner för 2020 och framåt är att driva gruppen lönsamt, hållbart och med fortsatt hög tillväxt. Detta med fokus på att ta tillvara på bolagens syftesdrivna engagemang i att utveckla smarta, digitala verktyg som kan förenkla och effektivisera kundernas vardag. Flera av de branscher som bolagen riktar sig till befinner sig mitt i en digital transformation där digitala tjänster och uppkopplade produkter kan effektivisera administrativa processer, säkra arbetsmiljön samt underlätta företagens regelefterlevnad och seriositetsarbete. Målet är att vara en ledande digitaliseringspartner som bidrar till att bygga hållbara och lönsamma företag på sunda och säkra villkor.

Infobric förvärvar 100% av aktierna i TelliQ AB och gör därmed det hittills största förvärvet i bolagets historia. Köpet genomförs i januari 2020 och majoriteten av bolagets nuvarande ägare återinvesterar i koncernen.

Den rullande årsomsättningen för koncernen uppgår efter förvärvet av TelliQ till dryga 300 MSEK, med 200 medarbetare i fem länder. Majoritetsägare av koncernen är Summa Equity, ett privatkapitalbolag som kopplar investeringar till FN:s globala mål för hållbar utveckling.

– Vi är väldigt stolta över att välkomna TelliQ till Infobric-familjen och ser fram emot spännande utmaningar tillsammans, säger Dan Friberg.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Dan Friberg, VD, Infobric koncernen
+46 707 88 75 44, dan.friberg@infobric.se

Joakim Lindquist, VD TelliQ AB
+46 702 27 62 86, joakim.lindquist@telliq.com

Related links

Topics

Categories


Om Infobric
Infobric grundades 2004 och är en bolagsgrupp av IT- och elektronikföretag som utvecklar lösningar för säkrare och mer effektiva arbetsplatser. I koncernen ingår dotterbolagen Tempus AS och BlastManager AS. Tillsammans har bolagen en central roll på fler än 16 000 samtidiga arbetsplatser, med flera av Europas största bygg- och maskinuthyrningsföretag bland sina kunder. Infobrics ägs av Summa Equity som investerar i lösningar på globala utmaningar inom hållbarhet. www.infobric.se

Om Summa Equity
Summa Equity grundades 2016 av partners med en gemensam vision om att bygga ett ledande, specialiserat riskkapitalbolag på den nordiska marknaden för små- och medelstora företag, positionerat för att utnyttja de investeringsmöjligheter som skapas av de tematiska megatrender som förväntas driva långsiktig tillväxt. Bolaget fokuserar på sektorer kopplade till fyra megatrenddrivna teman: resursknapphet, energieffektivitet, förändrad befolkningssammansättning och teknologiintensiv verksamhet. www.summaequity.com

Om TelliQ
TelliQ är ett företag som specialiserar sig på kompletta digitala fordonssystem och tjänster för moderna fordonsflottor. Bolaget grundades år 2002 under namnet Arkub AB och var ett av de första bolagen i Sverige som specialiserade sig på telematik. TelliQ utvecklar och erbjuder webbaserade tjänster och lösningar, som ger beslutsstöd, förenklar vardagen och ökar lönsamheten till företag där fordon, maskiner och anläggningar utgör en viktig del av verksamheten. www.telliq.com

Contacts

Leo Sydow

Leo Sydow

Press contact Head of Communication Press Contact +46 709 18 72 25

Related content

Infobric Group is a leading provider of software solutions that set new standards for a resource-efficient and sustainable construction industry.

We are on a mission to digitalise the construction industry – with a clear focus on making it more productive, safer, and more sustainable. We offer easy-to-use solutions for complex problems that are ready to be integrated in our customer’s digital ecosystems.

Infobric Group AB
Framgången 1
55318 Jönköping
Sverige