Skip to content

Topics: Web services

Infobric rullar ut Föranmälan – ett nytt verktyg för att stoppa oseriösa aktörer i byggbranschen.

Infobric rullar ut Föranmälan – ett nytt verktyg för att stoppa oseriösa aktörer i byggbranschen.

Det är känt sedan länge att byggbranschen är en utsatt bransch och det nuvarande marknadsläget bidrar till ett hårdare klimat med fler konkurser och varsel. Arbetet med att göra branschen säkrare och motverka svartarbete och arbetslivskriminalitet har pågått länge. Infobric är en väletablerad aktör och leverantör av tjänster som underlättar kontroll och uppföljning av företag och individer på bygg

Digitala verktyg hjälper byggföretagen att säkra arbetsmiljön under coronapandemin. Foto: Infobric AB

Digitala verktyg hjälper byggföretagen att säkra arbetsmiljön under coronapandemin

Världen påverkas fortfarande i hög grad av coronavirusets framfart och byggbranschen likaså. På en byggarbetsplats, där ett stort antal personer ska vistas samtidigt på ett säkert sätt, krävs tydliga riktlinjer och åtgärder för att minimera risken för smittspridning. Med digitala tjänster underlättas bland annat arbetet med att identifiera risker och följa upp att rutiner och regler efterlevs.

Omega and Infobric enter joint investment to support work towards a sustainable construction industry

Omega and Infobric enter joint investment to support work towards a sustainable construction industry

Infobric and Omega PS have entered a joint investment to provide IT solutions that support a sustainable and organized construction industry. The co-owned company, HMSREG AS, will provide systems and services that improve efficiency for trustworthy construction companies, contribute to the fight against work-related crime, and contribute to fair market competition.
HMSREG AS aims to provide IT

Omega and Infobric enter joint investment to support work towards a sustainable construction industry

Omega and Infobric enter joint investment to support work towards a sustainable construction industry

Infobric and Omega PS have entered a joint investment to provide IT solutions that support a sustainable and organized construction industry. The co-owned company, HMSREG AS, will provide systems and services that improve efficiency for trustworthy construction companies, contribute to the fight against work-related crime, and contribute to fair market competition.
HMSREG AS aims to provide IT

Show more

Infobric Group is a leading provider of software solutions that set new standards for a resource-efficient and sustainable construction industry.

We are on a mission to digitalise the construction industry – with a clear focus on making it more productive, safer, and more sustainable. We offer easy-to-use solutions for complex problems that are ready to be integrated in our customer’s digital ecosystems.

Infobric Group AB

Framgången 1
55318 Jönköping
Sverige